(10216) Barcelona – Carrer de l’Església nº 263-265

Barcelona

Barcelona – Carrer de l’Església nº 263-265